Executive Coaching & Lederudvikling

Testimonial from Noriko Matsuda, Asia Team Manager, Microsoft:

“Gry is an International Coach Federation (ICF) certified professional coach and I had a privilege to pair up with her through my manager’s recommendation.

I have been a manager for a few years, when I started facing some challenges and needed to brush up some of my management skills to move to the next level in my management career.

Gry and I met once a month. I picked up topics for discussion every time and at the end of every session, not only  did I have a delighted discussion with Gry but I knew what my issue was and how to take action. Throughout the session she helped me sort out my issues by asking questions from different angles, which simply made me think deep.  In many cases, I had answers in my mind which I did not realise until she made me realise them.  I came up with my action items in bullet points and I followed up and shared the progress in the next session.

It was not only an enjoyment that I had a chance to be coached, but Gry also made me realise the power of coaching. Gry is a coach that I’d love to keep in touch with and work with again.”

Generelt om executive coaching

Målet

Målet er at skabe endnu bedre performance, større engagement og innovation hos både ledere og medarbejdere. Dette kan ske ved, at du som leder får hjælp og sparring i forhold til at afdække og håndtere dilemmaer i lederjobbet og får styrket din selvindsigt og dine sociale kompetencer.

Mulige indgange til executive coaching:

 • Personlig udvikling og lederskab
 • Større organisationsændringer, omstruktureringer eller fusioner
 • Behov for at udfordre status quo
 • Opfølgning på ledelsesmålinger og -evalueringer
 • Onboarding
 • Work-life balance
 • Karriereafklaring

Udbyttet kan fx være:

 • Endnu bedre resultater og performance
 • En styrket ledelse og bedre samarbejde
 • Innovative tiltag i forretningen eller kerneopgaverne
 • En styrket selvindsigt og sociale kompetencer
 • En personlig udvikling med nye kompetencer
 • Øget gennemslagskraft
 • Rolleafklaring
 • Nye løsninger på aktuelle udfordringer
 • Finde de rette balancer i arbejdslivet i forhold til work-life balance og trivsel

Et typisk forløb

 • Indledende kontakt over telefon, hvor startmøde aftales
 • En erhvervsrettet personlighedstest kan eventuelt være en del af forløbet
 • Startmøde af ca. 1 times varighed, hvor rammer og aftaler fastlægges – fx møders længde, typen af møder, hyppighed, form, formål, fokus, krav og forventninger
 • Udarbejdelse af coaching kontrakt samt erklæring om fortrolighed
 • Coaching møder efter aftale
 • Afslutning og evaluering af coaching forløbet samt fastlæggelse af fortsat læring og implementering

Forløs potentialet og skab endnu bedre resultater!